Her er

Mindfulness

med nærvær, varme og plads til dig

kontakt mig

Her er

Mindfulness

med nærvær, varme og plads til dig

Kontakt mig

Mindfulness

Mindfulness er et af tidens mest søgte ord på internettet, og det er ikke uden grund. Med senmodernitetens stigende krav til at være effektiv, omstillingsparat, fleksibel og ud over det, være på/online 24 timer i døgnet, er der ikke noget at sige til, at mennesket har behov for at søge ind ad for at finde en eller anden form for ro. Hvor skal man ellers finde ro henne? Og det er rent faktisk vigtigt at kunne for at være til stede i dag – ellers kan der være en risiko for at få alvorlige stresssymptomer.

Det ses blandt andet på det antal af stressramte, der er blandt den danske befolkning. Og bliver stressen ikke taget alvorligt, er der stor risiko for, at det havner i depression. Man forudser, at folk med depression over stiger antallet af folk med hjerte-/karsygdomme i 2020. Derfor er det vigtigt at stoppe op, hvis du mærker stresssymptomer. Specielt kronisk stress er skadelig for vores trivsel og vores livskalitet. Det skaber forandringer i vores hjerner – det ændrer aktiviteten i vores hjerner. Det er med andre ord skadeligt for vores helbred. Men disse ændringer påbegynder allerede ved længerevarende stress. Det er derfor, det er vigtigt at være opmærksom på sin egen tilstand – uden at det bliver navlepilleri.

Jeg er uddannet i MindfulnessBaseret StressReduktion (MBSR), som er en effektiv metode, der har været brugt i USA i de sidste 35 år af Jon Kabat-Zinn (ophavsmanden). Der er altså meget evidens på, at metoden virker.

Mindfulness og stresssymptomer

Mindfulness er en af de bedste metoder til at blive fri for stress. Mindfulness virker både hvis du har stresssymptomer, men endnu bedre til at forebygge. Der er efterhånden rigtig gode og evidensbaserede undersøgelser blandt andet foretaget ved Aarhus Universitetshospital, der påviser, at mindfulness påvirker de områder af hjernen, der tager skade af langvarig stress. Det vil sige, at hjernen kan genopstå, som den var før. Den kan faktisk blive bedre.

Ved mindfulness og mindfulle øvelser lærer du at blive opmærksom på, hvad der rent faktisk sker i dit sind – at der ufattelig mange tanker HELE tiden, der kredser om fremtiden og fortiden. Man kan sige, at det også er at være i nu’et, da det er det, der sker i dig lige nu. Men det er meget lidt tilstedeværelse i nuet, hvilket er en umage kunst at kunne – altså være i nu’et med alt, hvad der er lige NU.  Det kræver øvning og disciplin at lære. Men det er dét værd.

Med mindfulness lærer du at styre dine tanker, så tankerne ikke styrer dig. Du lærer, hvordan tanker sætter gang i dine følelser og dermed påvirker dine fysiske fornemmelser. Det kan nogle gange føles som en ond cirkel, men ved at du lærer at stoppe op, lærer du at stoppe den cirkel.

Det kræver selvfølgelig træning – og den starter hos mig.